Občni zbor 2016

Planinsko društvo Cirkulane
Cirkulane 40 a
2282 Cirkulane                                                                                    
http://www.planInci-cirkulane.si

 

Gradišča, 5. januar 2016

SPOŠTOVANI!

Vabimo vas, da se udeležite letnega občnega zbora, ki bo v soboto, 16. 1. 2016, ob 17. uri v stari Večnamenski dvorani  v Cirkulanah.

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov zbora:

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja
  • dveh overoviteljev zapisnika
  • verifikacijske komisije

 

3. Poročila o delu v letu 2015

  • predsednika društva
  • blagajničarke
  • nadzornega odbora
  • disciplinske komisije
  • načelnikov delovnih teles

 

4. Razprava o poročilih in njihova potrditev

5. Predstavitev ter sprejem Delovnega programa za leto 2016

6. Predstavitev ter sprejem Finančnega načrta za leto 2016

7. Pobude in predlogi

8. Sprejem novih članov

9. Beseda gostov

Prosimo vas, da zaradi izvedbe vašo morebitno odsotnost javite na sedež društva do srede, 13. 1. 2016, na telefonsko številko 041/554 657.

Lepo pozdravljeni!                                                                       

Planinsko društvo Cirkulane

                                                                                                             Vili Jurgec, predsednik