Obvestilo PZS

PZS

Spoštovani člani vodstev društev in klubov!

Žal vas moramo ponovno obvestiti o novih omejitvah zbiranja zaradi koronavirusa. V četrtek, 8. oktobra 2020, je bil sprejet in objavljen odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi, ki začne veljati v petek, 9. oktobra 2020.

Bistvena sprememba od sedaj veljavnih omejitev je, da NE omogoča več zbiranja do 50 ljudi, kar močno vpliva na izvajanje aktivnosti društev. Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi in sicer, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Pravila ne predvidevajo izjem za izvajanje športnih dejavnosti oz. za izvajanje dejavnosti na prostem ali v zaprtih prostorih, torej veljajo tudi za dejavnosti pod okriljem PZS.

Organizirane javne prireditve in druge oblike zbiranja do 500 udeležencev
Še naprej je dovoljeno zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah, pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Strežba oz. pogostitev s hrano ni dovoljena.

Organizator mora javno prireditev prijaviti na policiji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter poleg zakonsko predpisane dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ.

Novost v odloku je, da je možno mnenje NIJZ pridobiti tudi za dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev javne prireditve. Torej lahko društva za mnenje NIJZ zaprosijo tudi za druge oblike društvene dejavnosti, ki nima narave javne prireditve (športna vadba, planinski izlet...). Ob pozitivnem mnenju in spoštovanju ukrepov bo takšne aktivnosti možno izvajati tudi z večjim številom udeležencev (več od 10, do 500).

Novosti pri gostinski dejavnosti v kočah
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prav tako začne veljati 9. oktobra 2020, je strežba pijače in hrane v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljena le za mizami, ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra (razen pri osebah istega gospodinjstva).

Postrežba stoje, npr. za šankom ni dovoljena! Možen pa je osebni prevzem pijač in jedi.

Odlok dodatnih omejitev za nočitve v planinskih kočah ne predvideva, tako do nadaljnjega še ostajajo omejitve iz priporočil NIJZ, ki spanje v isti sobi omejujejo na člane istega gospodinjstva in skupino, ki potuje skupaj.

Prav tako ostaja omejitev opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih od 6. do 22.30. ure.

Omejitve, ki veljajo za javne prostore
Omejuje se tudi število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte,lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Še vedno je obvezna uporabe maske oz. zaščite za usta in nos v vseh javnih zaprtih prostorih in na odprtih javnih prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojen razdalje 2 metra.

Obeti za prihodnje
Spremembe omejitev oz. drugačne uradne interpretacije bomo spremljali in vas obveščali.

Ob tem izpostavljamo, da naslednji paket vladnih ukrepov, ki bo sprejet, če se bodo kazalniki ogroženosti zaradi virusa še naprej slabšali, predvideva tudi zaprtje vseh gostinskih objektov (in s tem koč), zaprtje športnih dvoran za amaterje v skupinskih športih in prepoved prireditev na posameznih območjih.


Priporočila NIJZ

Vsa aktualna priporočila NIJZ so objavljena na spletni strani www.nijz.si/
 
Direktno povezave do najbolj aktualni priporočil za dejavnost društev PZS:


Priporočila za izvajanje planinske dejavnosti
, ki smo jih v obliki kratkega povzetka pripravili na PZS so še vedno aktualna.

S planinskimi pozdravi,

PZS