Kako se je začelo ...

Ideja o ustanovitvi planinskega društva je bila med krajani prisotna že nekaj časa, vendar je manjkal prvi korak do uresničitve te želje. Do zrelosti razmer za ustanovitev je prišlo v začetku leta 2007. Pobudniki ideje, Milan Jurgec, Darka Jurgec, Metka Jurgec, Marjan Jurgec, Vili Jurgec, Janez Ljubec, Srečko Štumberger, so se dogovorili, da organizirajo ustanovni sestanek društva. Pripravili so plakate, ki so jih izobesili na vsa vidna mesta v novonastali občini Cirkulane in ki so vabili vse ljudi, ki si želijo sožitja z naravo, želijo na aktiven način preživljati svoj prosti čas v družbi ljudi, ki so radi v čisti naravi, na ustanovni sestanek v sejni sobi nad kmetijsko zadrugo. Pozanimali so se tudi o vsem v zvezi z registracijo društva ter z ostalimi dejavnostmi.

Sestanek je bil izveden v posebni sobi Gostišča Rajh, saj prisotni nismo želeli odlašati in sestanka prestavljati na drug datum, zaradi zasedenosti sejne sobe. Ustanovni sestanek je bil izveden 2. 2. 2007 ob 19. uri. Na njem je bilo prisotnih 16 ustanovnih članov. Sestanek je odprla in v soglasju s prisotnimi tudi naprej vodila ena od pobudnikov ustanovitve Darka Jurgec. Predstavila je Zakon o društvih ter postopek za registracijo društva. Prisotni na sestanku smo soglasno sprejeli sklep o ustanovitvi Planinskega društva Cirkulane. V nadaljevanju smo obravnavali predlog statuta, ki je bil tudi soglasno sprejet ter določili zastopnika društva - Darko Jurgec. Dogovorili smo se o znaku društva ter o aktivnostih v prihodnje. Znak društva so haloški griči, v ospredju je haloška hiša. Žig je elipsaste oblike, vsebuje znak, letnico ustanovitve ter ime društva. Osnutek za znak je izdelala Metka Jurgec, nabavo žiga pa je preko donatorja uredil Srečko Štumberger.

ustanovni sestanek

Za spomin na ta pomemben dogodek smo naredili še skupinsko fotografijo prisotnih na ustanovnem sestanku. Na sliki spodaj stojijo z leve: Marjan Jurgec, Marjan Brlek, Janez Ljubec, Franc Hameršak,  Srečko Štumberger, Mirko Letonja, Franc Levičnik, Vili Jurgec, Milan Jurgec. Sedijo z leve: Darka Jurgec, Mihaela Letonja, Ruža Brlek, Majda Jurgec, Jožica Štumberger. Spredaj: Metka Jurgec in Andreja Jurgec.