Delovna telesa

Upravni odbor:

 • Vili Jurgec (predsednik),
 • Stanislav Emeršič (podpredsednik),
 • Vera Kolednik (blagajničarka),
 • Marjeta Emeršič (tajnica) in
 • Zdenka Debeljak (članica).

 

Nadzorni odbor:

 • Silvo Emeršič (predsednik),
 • Franc Hameršak in
 • Božidar Horvat.

 

Nadomestni člani nadzornega odbora:

 • Stanko Bratušek
 • Zlatko Bezjak
 • Marjetka Mlakar

 

Disciplinska komisija:

 • Marko Stramič (predsednik),
 • Slavica Vindiš in
 • Franc Levičnik.