Odseki društva

Planinsko društvo Cirkulane ima organizirane odseke. Tako v okviru društva delujejo:

Vodniški odsek:

 • Marjetka Mlakar (načelnica),
 • Vili Jurgec,
 • Božidar Horvat,
 • Ivo Zupanič,
 • Aljaž Zidanšek (pripravnik).

Mladinski odsek:

 • Aljaž Zidanšek (načelnik).

Mentorji na OŠ Cirkulane-Zavrč:

 • Maja Tašner,
 • Sergeja Perkovič,
 • Ivo Zupanič.

Markacijski odsek:

 • Stanislav Emeršič (načelnik),
 • Marko Stramič,
 • Milan Jurgec,
 • Stanko Bratušek,
 • Franc Levičnik.

Odsek za varstvo gorske narave:

 • Franc Hameršak (načelnik),
 • Milan Jurgec,
 • Darka Jurgec.

V kolikor bomo organizirali še dodatne odseke društva bodo našli svoj prostor na tej spletni strani.