Odseki društva

Planinsko društvo Cirkulane ima organizirane odseke. Tako v okviru društva delujejo:

Vodniški odsek

 • Marjetka Mlakar (načelnica)
 • Vili Jurgec
 • Božidar Horvat
 • Ivo Zupanič

Mladinski odsek

Mentorji na OŠ Cirkulane-Zavrč:

 • Maja Tašner
 • Sergeja Perkovič
 • Ivo Zupanič

Markacijski odsek

 • Marko Stramič (načelnik)
 • Milan Jurgec
 • Stanko Bratušek
 • Franc Levičnik
 • Jože Mlinar

Odsek za varstvo gorske narave

 • Franc Hameršek (načelnik)
 • Milan Jurgec
 • Darka Jurgec

V kolikor bomo organizirali še dodatne odseke društva bodo našli svoj prostor na tej spletni strani.