Markacist

Markacist je posebej usposobljen strokovni delavec, član planinskega društva, ki skrbi za označevanje in vzdrževanje planinskih poti, katerih skrbnik je to planinsko društvo. Zna organizirati in izvesti delo na poteh za katere je zadolženo planinsko društvo, pa tudi na širšem območju ne le v matičnem planinskem društvu.

Slovensko planinsko društvo je že ob svoji ustanovitvi leta 1893 začelo z označevanjem planinskih poti. V prvem letu svojega obstoja je označilo 97 planinskih poti. To delo je prevzela in ga nadaljuje Planinska zveza Slovenije. Za prvo nadelano in označeno pot štejemo planinsko pot na Donačko goro, ki je bila leta 1853 urejena za potrebe zdraviliškega turizma (Planinski vestnik 2, 1896). V Julijskih Alpah je bila kot prva označena pot iz Bohinja čez Komarčo na Triglav leta 1879.

Za označevanje, vzdrževanje in nadelavo planinskih poti usposablja Komisija za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije markaciste in inštruktorje markaciste.
Usposabljanje za markacista poteka po programu, ki ga je potrdila Komisija za vzgojo in izobraževanje PZS in Strokovni svet RS za šport. Izvaja se vsako leto. Število udeležencev je omejeno na 25 na en tečaj.

Program usposabljanja je namenjen vsem članom planinskih društev, ki želijo opravljati to prostovoljno delo.

Program je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za:

  • delo na planinskih poteh,
  • vodenje markacijskih odsekov ali odsekov za planinske poti,
  • dajanje predlogov in pobud za izvajanje projektov na področju vzdrževanja in označevanja planinskih poti,
  • sodelovanje s pristojnimi institucijami izven PZS.

Usposabljajo pa se lahko tudi:

  • vodniki Planinske zveze Slovenije, člani Gorske reševalne službe Slovenije in gorski vodniki,
  • gozdarji območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo markirali evropske pešpoti in predavatelji, ki bi želeli predavati s področja spoznavanja problematike planinskih poti.

Udeleženci se naučijo razumeti:

  • pomen vsebin s področja označevanja in vzdrževanja planinskih poti za delovanje planinske organizacije,
  • pojme, dejstva in zakonitosti,
  • zahteve po enotnem strokovnem delovanju markacistov,
  • odgovoren odnos do okolja in narave ter pomen aktivnega varovanja okolja.

Področje delovanja markacista in inštruktorja markacista ureja Pravilnik o markacistu.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Markacist