Varuh gorske narave

Varuh gorske narave je prostovoljni strokovni delavec, ki je opravil formalno izobraževanje pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) in je usposobljen za varovanje gorske narave ter bo predvsem znotraj planinskih društev (PD) spremljal in usmerjal različne dejavnosti s ciljem varovanja gorske narave.

Varuh gorske narave mora v planinskem društvu ali pri Medobčinskem društvenem odboru (MDO):

  • voditi odsek za varstvo narave
  • zagotavljati naravi prijazne dejavnosti društva
  • pripravljati in voditi različne projekte in akcije
  • izobraževati in vzgajati članstvo tako na pohodih kot organizirati predavanja
  • informirati in poročati o akcijah

Program je namenjen ljudem, ki želijo delovati v cilju varovanja gorske narave in vsem, ki načrtujejo in izvajajajo projekte PZS, kot tudi projekte v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s svojim delovanjem posegajo v gorski svet. Prav tako je namenjen mentorjem planinskih skupin, za vodnike PZS, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja varovanja gorske narave, za markaciste, alpiniste, gorske reševalce in oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bi tako usposobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in zmanjševanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Varuh_gorske_narave