Glasovanje za pridobitev učnega čebelnjaka

Čebelarska Zveza Slovenije je skupaj s PRVO POKOJNINSKO DRUŽBO objavila javni razpis za čebelarska društva v okviru katerih delujejo čebelarski krožki za dobavo in postavitev učnega čebelnjaka.

Z umestitvijo čebelnjaka v park dediščine mladi čebelarji iz Završke šole nimajo več enakih možnosti za delo na čebelnjaku kot mladi čebelarji iz Cirkulan. Zato se je čebelarsko društvo Zavrč skupaj z osnovo šolo Cirkulane-Zavrč prijavilo na razpis za pridobitev učnega čebelnjaka v Zavrču.

Cebela


Točke za pridobitev prinaša javno glasovanje v katerem lahko sodelujejo vsi obiskovalci spletne strani https://www.prva.si/druzbena-odgovornost/dan-prihodnosti/prvacebela-glasovanje/ v času od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024. Zbrani glasovi oziroma čebelice se bodo pretvorile v točke, te pa se bodo prištele številu točk, ki smo jih dosegli na komisijskem delu razpisa.

Veliko članov našega planinskega društva je tudi čebelarjev, tudi večina mladih planincev je pri čebelarskem krožku, zagotovo pa smo vsi ljubitelji in varuhi narave ter podporniki sonaravnega gospodarjenja. Zato vas VABIVA, DA GLASUJETE ZA ČEBELARSKO DRUŠTVO ZAVRČ IN S TEM PRIPOMORETE K DOSEGANJU ČIM VEČJEGA ŠTEVILA TOČK.

Kot zanimivost se zdi na tem mestu dodati podatek iz šolske kronike, da so v završki šoli po koncu prve svetovne vojne že čebelarili in, da so čebelarske vsebine bile del učnega načrta. Imeli so tudi svoj učni čebelnjak oz. bučelnjak, kot se je temu takrat reklo. POMAGAJTE NAM OBUDITI TRADICIJO.

Za vsak vaš glas, iskrena hvala!
Mentor Edi Hojnik in somentor Ivo Zupanič